Výcvik v supervizi u Dalet Olomouc

4.12.2015 Co je supervize? Jde o předem dojednaný proces, ve kterém odborníci z pomáhajících profesí reflektují svou práci.

Od října roku 2015 jsem nastoupila do výcviku supervize a koučování v přístupu SF na řešení orientovaný přístup. Jde o 430 hodin intenzivní práce. 

V nejbližší době vznikne nová sekce na těchto stránkách s názvem SUPERVIZE. 

Co je supervize? Jde o předem dojednaný proces, ve kterém odborníci z pomáhajících profesí reflektují svou práci. Supervize pomáhá otvírat nové možnosti v přístupu ke klientovi. Je nezbytnou součástí komplexního přístupu k sebevzdělávání a růstu pracovníka. Využívá se především v sociální oblasti. V jistém slova smyslu, jde však využít všude tam, kde se pracuje s lidmi a kde může hrozit tzv. Syndrom vyhoření. Supervize je účinným prostředkem k jeho prevenci. Může se dále využít ve školství, zdravotnictví, management atd. 

Supervize probíhá v individuální formě nebo rýmové. Záleží na objednávce. Supervize je v sociální oblasti povinná součást vzdělávání. Je to další oblast, kterou chci rozvíjet, vedle rodinné mediace a psychoterapie. V konečném důsledku vše dohromady spolu úzce souvisí a dává smysl. 

Zdravím, Iva Mikušková