O MNĚ


Mgr. Ivana Mikušková, nar. 1978

 • Gymnázium Uherské Hradiště

 • Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, obor Andragogika a personální řízení (státní zkouška z oboru sociální psychologie, pedagogika a andragogika)

 • 5 letý výcvik v Systemické psychoterapii u ISZ Praha, certifikát terapeuta, 750 hodin

 • Probační úředník u Probační a mediační služby ČR, přímá práce s klienty v probaci a mediaci

 • Koordinátor Smírčí rady v Bruntále, řešení sousedských sporů mediací

 • Občanské sdružení Krok, Kyjov, terapeut, práce se závislými klienty

 • Výcvik v mediaci u Pedagogické fakulty a Právnické fakulty Olomouc, 100 hodin

 • Centrum pro rodinu a sociální péči v Hodoníně, náhradní rodinná péče, poradenství, lektorování NRP, svépomocné skupiny pro pěstouny

 • spolupráce s OSPOD v rámci mediace rodinných vztahů, rodinných terapií a facilitací případových konferencí

 • Státní zkouška u Ministerstva spravedlnosti, osvědčení, zapsaná mediátorka dle zákona č. 202/2012 Sb

 • 2015 osvědčení Kids Skills – psychoterapie zaměřená na děti, 48 hodin

 • 2015 – 2018 – výcvik SF přístupu (zaměřený na řešení), 430 hodin, supervize a koučování u Dalet Olomouc,  ukončen certifikátem ke způsobilosti vykonávat supervizi

 • 2021 Výchovný ústav ve Střílkách (vychovatel a následně speciální pedagog - zaměřenost na psychoterapii)

 • spolupráce se Zlínským krajem na projektu zaměřeném na kariérové poradenství ve školství (u mě zaměřenost především na témata supervize ve školství, případové konference ve školství, psychoterapie ve školství), oblast prevence předčasného opouštění žáků/studentů ze vzdělávacího procesu

 • Osvědčení  Využití relaxačních a meditačních technik zaměřených na řešení v pomáhajících rozhovorech, Dalet Olomouc, 64 hodin, duben až září 2022

 • 2023 Osvědčení základního kurzu Otevřeného dialogu u Narativu Brno, Etika v psychoterapii u Čapky., atd. 

Jsem členkou České asociace pro psychoterapii, z.s. 

Viz: https://czap.cz/ochrana-klientu