O MNĚ


Mgr. Ivana Mikušková, nar. 1978

 • Gymnázium Uherské Hradiště

 • Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, obor Andragogika a personální řízení (státní zkouška z oboru sociální psychologie, pedagogika a andragogika)

 • 5 letý výcvik v Systemické psychoterapii u ISZ Praha, certifikát terapeuta, 750 hodin

 • Probační úředník u Probační a mediační služby ČR, přímá práce s klienty v probaci a mediaci

 • Koordinátor Smírčí rady v Bruntále, řešení sousedských sporů mediací

 • Občanské sdružení Krok, Kyjov, terapeut, práce se závislými klienty

 • Výcvik v mediaci u Pedagogické fakulty a Právnické fakulty Olomouc, 100 hodin

 • Centrum pro rodinu a sociální péči v Hodoníně, náhradní rodinná péče, poradenství, lektorování NRP, svépomocné skupiny pro pěstouny

 • spolupráce s OSPOD v rámci mediace rodinných vztahů, rodinných terapií a facilitací případových konferencí

 • Státní zkouška u Ministerstva spravedlnosti, osvědčení, zapsaná mediátorka dle zákona č. 202/2012 Sb

 • 2015 osvědčení Kids Skills – psychoterapie zaměřená na děti, 48 hodin

 • 2015 – 2018 – výcvik SF přístupu (zaměřený na řešení), 430 hodin, supervize a koučování u Dalet Olomouc,  ukončen certifikátem ke způsobilosti vykonávat supervizi

 • 2021 Výchovný ústav ve Střílkách (vychovatel a následně speciální pedagog - zaměřenost na psychoterapii)

 • spolupráce se Zlínským krajem na projektu zaměřeném na kariérové poradenství ve školství (u mě zaměřenost především na témata supervize ve školství, případové konference ve školství, psychoterapie ve školství)

 • Osvědčení  Využití relaxačních a meditačních technik zaměřených na řešení v pomáhajících rozhovorech, Dalet Olomouc, 64 hodin, duben až září 2022