SYSTEMICKÁ PSYCHOTERAPIE


  • Co je systemická psychoterapie
  • Kdo je systemický psychoterapeut
  • Kdy je vhodná psychoterapie 

Co je systemická psychoterapie

Systemická psychoterapie vychází z rodinné terapie. Postupem času se i tento směr zaměřil na práci s jednotlivcem. I ten změnou svého postoje a chování může ovlivnit fungování svého vnějšího okolí.

Hlavním posláním je respekt ke klientovi a jeho životním postojům. Hlavním motivem přístupu je užitek ze spolupráce, který posuzuje sám klient. Změny nastávají většinou mezi sezeními, ale i v kontextu sezení, v setkání, hledání možností, různých náhledů, zdrojů. Psychoterapeut podněcuje klienta v náhledu na svou životní situaci. Pokud jsou klienti dva a nebo jde o rodinu, pomáhá porozumět jejich vzájemným vztahům, případně pracuje na jiné, jimi zadané objednávce. 

V neposlední řadě jde o proces, který nabízí prostor k rozvoji skrytých (neuvědomovaných) potenciálů, potřeb a řešení.

Kdo je systemický psychoterapeut

Systemický psychoterapeut se zaměřuje na životní problém klienta, cílem terapie je rozpuštění problému prostřednictvím otevřeného naprosto důvěrného dialogu. 
Systemičtí terapeuti používají specifickou formu dotazování, reflektují to, co klient říká a v některých případech mohou doporučit podmínky, při nichž může dojít ke změně.

Kdy je vhodná psychoterapie

  • chci něco změnit a nevím co
  • jsem aktuálně v krizové situaci 
  • stojím před životním rozhodnutím a potřebuji reflexi nezávislého odborníka
  • zažívám nepříjemné emoce v komunikaci s blízkými lidmi a potřebuji tomu porozumět a změnit to
  • chci pochopit a přijmout svoji minulost
  • jsem v péči psychiatra a potřebuji podpůrnou psychoterapeutickou pomoc