CENÍK


Při mediaci trvá sezení 90 minut, obvykle i 3 hodiny. Preferuji dohodu s klientem.

Individuální, párová nebo rodinná psychoterapie trvá 50 minut až 90 minut. Vše po domluvě s klientem v úvodu setkání.

Psychoterapeut a mediátor má absolutní mlčenlivost. Na případných písemných výstupech se domlouvám s klienty individuálně.

1 hodina mediace1500,-cenu hradí klienti rovným dílem nebo dle dohody
1 hodina individuální psychoterapie700,-
1 hodina párové nebo rodinné psychoterapie

1000,-


1 hodina mediace (nařízená soudem) dle zákona č. 202/2012 Sb dle vyhlášky 277/2012 je 400,- a cenu hradí klienti rovným dílem. Jde o dobu, kdy se strany dohodnou, zda vstoupí do mediace a  uzavírá se Smlouva a výkonu zapsané mediace. Pak je  1 hodina - 1500,- (klienti hradí rovným dílem nebo dle dohody)


Při mediaci je možné úvodní setkání provést v rámci oddělených jednání. Záleží na individuálním posouzení případu, také s ohledem na zájem nezletilého dítěte (např. v rodinných mediacích).


Při cestě do místa bydliště klienta je cena za jízdné stanovena 150,- do 20 km. Při větší vzdálenosti než 20 km se domluvíme individuálně. 

Cena za konzultaci je hrazena přímo klientem. V případě spolupráce s pojišťovnou (111, 205) je konzultace zpětně proplácena pojišťovnou dle nastavených podmínek každé pojišťovny. Nyní proplácejí 500 Kč za konzultaci. 

Objednávku schůzky je možné uskutečnit telefonicky, emailem nebo pomocí formuláře níže. Objednávku schůzky je možné zrušit, a to maximálně den předem.  Jinak klient hradí částku ve výši 500,-..

Uvádějte prosím v objednávce, zda máte zájem o konzultaci v Uherském Hradišti nebo Hodoníně. 

Psychoterapie nenahrazuje psychiatrickou péči, lze ji však kombinovat.

SUPERVIZE

Individuální supervize – 700,-/50minut

Skupinová supervize (3 a více osob) – dohoda s organizací

Individuální koučování – 700 Kč/50minut pro veřejnost, firemní koučování dle dohodySjednejte si schůzku