CENÍK


Při mediaci trvá sezení 90 minut, obvykle i 3 hodiny. Preferuji dohodu s klientem.

Individuální, párová nebo rodinná psychoterapie trvá 60 minut až 90 minut. Vše po domluvě s klientem v úvodu setkání.

Psychoterapeut a mediátor má absolutní mlčenlivost. Na případných písemných výstupech se domlouvám s klienty individuálně.

1 hodina mediace1500,- při úvodním setkání, každé další 1200,-cenu hradí klienti rovným dílem nebo dle dohody
1 hodina individuální psychoterapie

900,- při první úvodní konzultaci, každá další

800,-


1 hodina párové nebo rodinné psychoterapie

1500,- při první úvodní konzultaci, každé další 1200,-


1 hodina mediace (nařízená soudem) dle zákona č. 202/2012 Sb dle vyhlášky 277/2012 je 400,- a cenu hradí klienti rovným dílem. Jde o dobu, kdy se strany dohodnou, zda vstoupí do mediace a  uzavírá se Smlouva a výkonu zapsané mediace. Pak je  1 hodina - 1500,- (klienti hradí rovným dílem nebo dle dohody)


Při mediaci je možné úvodní setkání provést v rámci oddělených jednání. Záleží na individuálním posouzení případu, také s ohledem na zájem nezletilého dítěte (např. v rodinných mediacích).


Cena za konzultaci je hrazena přímo klientem. V případě pojištěnce VZP, České průmyslové pojišťovny a pojišťovny Ministerstva vnitra (111, 205, 211) je konzultace zpětně proplácena pojišťovnou dle nastavených podmínek každé pojišťovny. Nyní proplácejí 400-500 Kč za konzultaci. 

​Zjistěte se podrobné informace u své pojišťovny. 

Objednávku schůzky je možné uskutečnit telefonicky, emailem nebo pomocí formuláře níže. Objednávku schůzky je možné zrušit, a to maximálně den předem.  Jinak klient hradí částku ve výši 500,-..

Uvádějte prosím v objednávce, zda máte zájem o konzultaci v Uherském Hradišti nebo Hodoníně, případně Kyjově

Psychoterapie nenahrazuje psychiatrickou péči, lze ji však kombinovat.

SUPERVIZE

Individuální supervize – 900,-/60 minut (při soukromé platbě)

Skupinová supervize (2 a více osob) – dohoda s organizací

Individuální koučování –900,-/60 minut pro veřejnost, firemní koučování dle dohodySjednejte si schůzku