Uvažujete o rozchodu nebo rozvodu a máte spolu v péči nezletilé dítě

24.1.2023 pro respektující rodiče

V tuto chvíli je důležité, aby dítě bylo v bezpečí, v klidu, aby dostávalo přiměřené informace vzhledem ke svému věku. Dost často děti vytuší z atmosféry doma, že se něco děje a neumění to pojmenovat. Mluvte s nimi, zejména když se ptají. Mlčení může být na vývoj dítěte skličující následky.

Někdy ani rodiče neví, co bude dál, Jenom mohou vědět, že v tomto stavu už to dál nejde.

Důležité a zásadní je, aby rodiče zajistili dítěti prostor, také aby dítě mohlo být nadále s každým z rodičů. V neposlední řadě to, aby matka nebo otec nezatahovali dítě do vzájemného konfliktu nebo zranění. Chápu, že toto může být to nejtěžší, co se v průběhu tohoto procesu budete učit.

Je důležité o tomto promluvit i se svými blízkými, aby třeba oni na dítě nějak významně nepůsobili.

V neposlední řadě informovat ty, kteří přicházejí s dítětem do kontaktu. Mohou vám i s mnohým pomoci (např. Školní zařízení, nejbližší kamarády dítěte atd. ).


Je důležité zmínit, že pro dítě jde o citlivý okamžik v jeho životě. Vy jako rodiče můžete přispět k tomu, aby touto fází prošlo silnější, citlivější vůči sobě a druhým. Vy jste vzory pro dítě v řešení krizových situací, a v tuto dobu tyto situace přijdou. Dítě se může adaptovat vcelku na mnohá řešení, pokud však vše probíhá v klidu, s respektem k jeho potřebám a přáním. Je důležité si uvědomit, že někdy ustoupit a nabídnout prostor se Vám může v budoucnu vrátit. V pubertě děti prostor a svobodu také potřebují.


Pokud si nevíte rady, můžete navštívit poradenské zařízení, které se na tuto problematiku zaměřuje. Dost často na dětského psychologa nebo psychoterapeuta, který s dětmi pracuje. Mohou Vám pomoci s ujasněním potřeb ve vztahu k dítěti, cílů a přání.


Literatura: Ilona Špaňhelová: Dítě a rozvod rodič, nakladatelství Grada