Spolupráce se Zdravotní pojišťovnou ministerstva vnitra ZPMV 211

20.2.2023 další možnost pro klienty

Informuji své klienty, že i další pojišťovna se připojila k možnosti přispívat svým pojištěncům na psychoterapeutickou podporu. Více informací: https://www.zpmvcr.cz/pojistenci/bonusy-na-prevenci/psychoterapeuticke-poradenstvi