Škála zátěžových situací

26.3.2015 Tabulka psychických zátěžových situací.

Škála stresu

Pro zjištění míry psychické zátěže vyberte ze seznamu životní události, které jste za posledních 12 měsíců zažili a sečtěte jejich hodnoty. Když jste například některou situaci za poslední rok zažili dvakrát, připočtěte ji taky do seznamu dvakrát.


ŽIVOTNÍ UDÁLOST

Hodnota

1
Úmrtí partnera
100
2
Rozvod
73
3
Rozchod s partnerem
65
4
Pobyt ve vězení
63
5
Úmrtí blízkého člena rodiny
63
6
Vlastní zranění nebo nemoc
53
7
Svatba
50
8
Výpověď v práci
47
9
Usmíření se s partnerem
45
10
Odchod do důchodu
45
11
Zdravotní změny člena rodiny
44
12
Těhotenství
40
13
Sexuální potíže
39
14
Příchod nového člena do rodiny
39
15
Změna zaměstnání
39
16
Změna finanční situace
38
17
Úmrtí blízkého přítele
37
18
Změna v pracovním zařazení
36
19
Zvýšení počtu hádek s partnerem
35
20
Větší půjčka nebo hypotéka
31
21
Zabavení zastaveného majetku
30
22
Změna náplně práce a odpovědnosti
29
23
Odchod dítěte z domu
29
24
Potíže s příbuznými ze strany partnera
29
25
Významní osobní úspěch
28
26
Začatí nebo ukončení zaměstnání partnera
26
27
Zahájení nebo ukončení studia
26
28
Změna životních podmínek
25
29
Změna osobních zvyků
24
30
Problémy s nadřízeným
23
31
Změna pracovní doby nebo podmínek
20
32
Změna bydliště
20
33
Změna školy
20
34
Změna rekreace
19
35
Změna náboženských aktivit
19
36
Změna společenských aktivit
18
37
Ne příliš vysoká půjčka nebo hypotéka
17
38
Změna spánkových aktivit
16
39
Změna počtu rodinných setkání
15
40
Změna stravovacích návyků
15
41
Dovolená
13
42
Vánoce
12
43
Drobné porušení zákona
11

Zdroj: Christopher Tennant and Gavin Andrews. A Scale to Measure the Stress of Life Events. 

Australian and New Zealand Journal of Psychiatry, 1976, Vol. 10, No. 1 : Pages 27-32; The Social Readjustment Rating Scale", Thomas H. Holmes and Richard H. Rahe, Journal of Psychosomatic Research, Volume 11, Issue 2, August 1967, Pages 213-218, 1967, Elsevier Science Inc.