Potřebujeme rodinnou psychoterapii nebo mediaci v Uherském Hradišti?

29.1.2014 Děti často kopírují v chování a jednání své rodiče. Pokud své rodiče vnímají jako svůj vzor, tak je přirozené, že takto reagují ve vypjatých situacích i ony.

Často se mi stává, že mě rodiče kontaktují a objednají se s tím, že potřebují „něco udělat“ s jejich dětmi. Například se jim nelíbí, jak spolu mluví, že se hádají, že se perou o malicherné věci. Chtějí, abych „něco“ udělala s jejich dětmi a oni si je potom vyzvednou a posoudí, jak se nám to povedlo.


Důležité na tom je, že děti často kopírují v chování a jednání své rodiče. Pokud své rodiče vnímají jako svůj vzor, tak je přirozené, že takto reagují ve vypjatých situacích i ony.


Je potřeba se ptát a odpovědět si na otázku. Koho se tento problém týká. Jenom mých dětí? Stává, že děti ani problémovou situaci takto nevnímají. Vnímají ji tak právě rodiče. Takže problém je vztažen na všechny členy rodiny.


Při mých konzultacích je rodič přítomen a má výsadní prostor sledovat, jak s jejich dětmi pracuji. Užívá si ten komfort pozorovatele veškerého dění. S odstupu má možnost přemýšlet nad slovy svých dětí. Když je vhodná příležitost dám prostor i jemu a muže reagovat na to, co se dělo v předchozích chvílích. Jeho děti ho poslouchají a mohou také zpětně reagovat. Tím se učí spolu komunikovat celá rodina.


Někdy bývá i vhodnější začít pracovat právě s partnery. Pokud se nemohou dohodnout na základních podmínkách fungování jejich vztahu, potažmo jejich vztahu k dětem, je důležité, aby jim pomohl kvalifikovaný odborník. Psychoterapeut, pokud je problém hlubší nebo mediátor pokud půjde o sjednání vzájemné dohody, jak

zabezpečit. základní chod domácnosti, případně záležitostí jejich dětí.