Mediátor – zprostředkovatel?

9.12.2013 Záměrně přidávám otazník, protože je to opravdu nepováženou, jak k celé záležitosti přistoupit...

Slovo mediace vychází z latinského slova mediare – být uprostřed. Do češtiny se toto slovo přeložilo jako zprostředkování. A tím se vysvětluje fakt, že v českém prostředí vznikají paralelně dva výrazy pro tentýž odborný proces. Od 1.9. 2012 vyšel v platnost zákon o mediaci č. 202/2012 Sb. Přitom již v občanském zákoně i v jiných s tím souvisejících právních předlohách, je běžně používán pojem mediace. Také vznikla Asociace mediátorů, různá občanská sdružení, která nesou název spojený s mediací. Tedy i když jde o cizí slovo, postupně se stává běžným označením pro proces zprostředkování sporů a konfliktů. Na druhou stranu se v mediích objevují kauzy, kdy je mediátor přítomen při vyjednávání mezi skupinami. V těchto kruzích však je možné zaznamenat výše uvedený český překlad zprostředkovatel. V zásadě tomu nelze nic vytknout. Je zde patrná snaha o překlad do spisovné češtiny, což je pochopitelné. Zároveň však, domnívám se, uvádí posluchače, čtenáře, diváky v omyl. Myslím, že ne každý si dá do souvislosti výše uvedený překlad. Vzhledem k tomu, že u odborné veřejnosti se jednomyslně používá výraz mediace, může posléze vzniknou nedorozumění. Myslím, že by mohlo být vhodné domluvit se na jednotném pojmenování mediace, což napomůže k usnadnění orientace v terminologii u laické veřejnosti. A k tomu mají veřejnoprávní media sloužit.