Jak mohu pomoci...

19.10.2020 sebereflexe a reflexe k druhým

Dar být angažován


Co si člověk nechává pro sebe, ztrácí, ale co daruje, zůstává mu navždycky. (Alex Munthe, Kniha o životě a smrti, Leda 2020, Praha)
Úvodní citát nám může pomoci pochopit možnost pomoci v současné „COVIDOVÉ“ době, kdy se ocitáme před podstatnými otázkami lidství. Tato doba přináší nové informace situace, výzvy a především změny v životě člověka. Lidé se mohou cítit osamoceně, deprivovaně, v nejistotě, prostě na pokraji krize.


Uvědomit si ale, že potřebuji pomoci, je někdy složité. Sebereflexe v tom, že už je něco nad mé síly jde někdy ruku v ruce s možností být a komunikovat s druhými lidmi. V kontaktu s druhými lidmi si mohu uvědomit, že je potřeba něco v životě změnit.

V dnešní době, kdy se doporučuje zůstávat v izolaci, je potřeba sebereflexe ke svému psychickému zdraví. Pokud ta selhává, tak pomoc ze strany druhých lidí nabírá na významu. Zachytit, kdy už člověk potřebuje pomoc odborníka je někdy obtížné. Každopádně rozhovor, porozumění a pak až nabídka odborné pomoci může být základním vodítkem, jak v takové situaci postupovat.


Autorka článku proto chce všechny podpořit k vnímání potřeby pomoci druhým blízkým lidem. V první řadě je potřeba být vnímavý k sobě osobně, potom až můžu pomoci druhým. Mohu jim jít příkladem. Odborná pomoc v podobě poradenství, psychoterapie nebo mediace může lidem pomoci najít cestu a východisko z napjaté situace. Je to možnost, kde můžete za pomoci nestranného odborníka, najít řešení životní situace.


Buďme k sobě vnímavý a ohleduplní i v této náročné době. Buďme připraveni jednat, když to bude potřeba, buďme připraveni pomoci, když to bude nutné.


Přeji Vám odvahu a sílu v přibližování se k druhým.Ivana Mikušková