Způsob bytí

15.1.2019 Víme, kde potkáme sami sebe?

Rozdíl mezi tím, co považujeme za problematické, a tím, co považujeme za neproblematické, je rozdílem ve způsobu bytí - Otázka není CO MÁM DĚLAT? nýbrž ČÍM MÁM BÝT - respektive KDO JSEM. Je důležité, abychom si položili otázky: Jak nacházím své místo? (můj životní prostor), jak se v situaci stavím do své pozice vůči ostatním, vůči sobě? jakou zprávu o sobě si odnáším?, atd.  (volně parafrázováno podle J. Shottera a doplněno a rozšířeno I.M.

Přeji, ať nacházíte prostor pro dialog se sebou, bližními, pocity, myšlenkami...Nikdy nevíte, který životní kontext Vám může pomoci toto setkání umožnit. A nepreferuji jen terapii, mediaci, supervizi a koučování. To jsou jen názvy procesů setkání...:-)