SUPERVIZE


​Co je supervize

Odborná a cílená pomoc pracovníkům v pomáhajících profesích. Pokusím se spolu s Vámi nalézat nové pohledy na Vaši práci, pojmenovávat nejasné momenty, rozvíjet řešení k Vašemu užitku. Supervize vytváří respektující prostor pro uvědomění si možností svého rozvoje. Supervize je cenným prostředkem k rozvoji osobní sebereflexe, k citlivosti v práci s klientem. 

Supervize je nedílnou součástí vzdělávání pomáhajících pracovníků (někde je i přímo vyžadována zákonem, případně zakotvena ve Standardech kvality služeb a programů). 

Pracuji i s kontextem  (doporučené) supervize zaměstnavatelem, v kontextu státní správy, neziskového sektoru i soukromé praxe. 

Kdo jsem já jako supervizorka

Využívám zkušeností ze své soukromé praxe, praxe ve státní správě i neziskovém sektoru. (viz O MNĚ).

Předem dojednávám kontext supervize (tedy: kdo objednává, na čem budeme pracovat, jak často.) 

Pracuji více či méně postmoderně (metody čerpám jak z psychoterapeutického výcviku ISZ nebo SF výcviku Dalet). Nástrojem je rozhovor a reflexe, prostor, dialog, naslouchání…zkušenosti, empatie, relaxace, meditace jako možný postup k seberozvoji. 

Jaké formy supervize: 

  • individuální supervize v délce 1 hodina (60 minut)
  • skupinová supervize (max. 3 hodiny) – nebo dle dohody

V jaké oblasti se supervize používá: 

  • v sociální oblasti 
  • supervizi doporučuji všem, kteří přímo pracují s lidmi a kde hrozí „syndrom vyhoření“. Supervize je osvědčeným prostředkem k prevenci. (školství, zdravotnictví atd.)