SUPERVIZE


​Co je supervize

Odborná a cílená pomoc pracovníkům v pomáhajících profesích. Pokusím se spolu s Vámi nalézat nové pohledy na Vaši práci, pojmenovávat nejasné momenty, rozvíjet řešení k Vašemu užitku. Supervize vytváří respektující prostor pro uvědomění si možností svého rozvoje. Supervize je cenným prostředkem k rozvoji osobní sebereflexe, k citlivosti v práci s klientem. 

Supervize je nedílnou součástí vzdělávání pomáhajících pracovníků (někde je i přímo vyžadována zákonem, případně zakotvena ve Standardech kvality služeb a programů). 

Pracuji i s kontextem nařízené (doporučené) supervize zaměstnavatelem, v kontextu státní správy, neziskového sektoru i soukromé praxe. 

Kdo jsem já jako supervizorka

Využívám zkušeností ze své soukromé praxe, praxi ve státní správě i neziskovém sektoru. (viz O MNĚ).

Předem dojednávám kontext supervize (tedy: kdo objednává, na čem budeme pracovat, jak často.) 

Pracuji více či méně postmoderně (metody čerpám jak z psychoterapeutického výcviku ISZ nebo SF výcviku Dalet). Nástrojem je rozhovor a reflexe, prostor, dialog, naslouchání…zkušenosti, empatie..

Jaké formy supervize: 

  • individuální supervize v délce 1 hodina (60 minut)
  • skupinová supervize (max. 3 hodiny) – nebo dle dohody

V jaké oblasti se supervize používá: 

  • v sociální oblasti 
  • supervizi doporučuji všem, kteří přímo pracují s lidmi a kde hrozí „syndrom vyhoření“. Supervize je osvědčeným prostředkem k prevenci. (školství, zdravotnictví atd.)
Co je supervize

Odborná a cílená pomoc pracovníkům v pomáhajících profesích. Pokusím se spolu 

s Vámi nalézat nové pohledy na Vaši práci, pojmenovávat nejasné momenty, rozvíjet 

řešení k Vašemu užitku. 

Supervize vytváří respektující prostor pro uvědomění si možností svého rozvoje. 

Supervize je cenným prostředkem k rozvoji osobní sebereflexe, k citlivosti v práci 

s klientem. 

Supervize je nedílnou součástí vzdělávání pomáhajících pracovníků (někde je i přímo 

vyžadována zákonem, případně zakotvena ve Standardech kvality služeb a 

programů). 

Pracuji i s kontextem nařízené (doporučené) supervize zaměstnavatelem, v kontextu 

státní správy, neziskového sektoru i soukromé praxe. 

Kdo jsem já jako supervizorka

Využívám zkušeností ze své soukromé praxe, praxi ve státní správě i neziskovém 

sektoru. (viz O MNĚ).

Předem dojednávám kontext supervize (tedy: kdo objednává, na čem budeme 

pracovat, jak často.  

Pracuji více či méně postmoderně (metody čerpán jak z psychoterapeutického 

výcviku ISZ nebo SF výcviku Dalet). Nástrojem je rozhovor a reflexe, prostor, dialog, 

naslouchání…zkušenosti, empatie..

Jaké formy supervize: 

- individuální supervize v délce 1 Hod (60

- skupinová supervize (max. 3 hodiny) – nebo dle dohody

V jaké oblasti se supervize používá: 

- v sociální oblasti 

- supervizi doporučuji všem, kteří přímo pracují s lidmi a kde hrozí „syndrom 

vyhoření“. Supervize je osvědčeným prostředkem k prevenci. (školství, 

zdravotnictví atd.)