CENÍK


Při mediaci trvá sezení minimálně 1 hodinu, obvykle i 3 hodiny. Preferuji dohodu s klientem.

Individuální, párová nebo rodinná psychoterapie trvá 1 hodinu až jednu hodinu a půl. Vše po domluvě s klientem v úvodu setkání.

Psychoterapeut má absolutní mlčenlivost.

1 hodina mediace1000,-cenu hradí klienti rovným dílem nebo dle dohody
1 hodina individuální psychoterapie500,-
1 hodina párové nebo rodinné psychoterapie

700,-


1 hodina mediace (nařízená soudem) dle zákona č. 202/2012 Sb dle vyhlášky 277/2012 je 400,- a cenu hradí klienti rovným dílem.

Při dalších jednáních 1 hodina - 1000,- (klienti hradí rovným dílem nebo dle dohody)


Při mediaci je možné úvodní setkání provést v rámci oddělených jednání. Záleží na individuálním posouzení případu, také s ohledem na zájem nezletilého dítěte (např. v rodinných mediacích).

Při cestě do místa bydliště klienta je cena za jízdné stanovena 100,- do 20 km. Při větší vzdálenosti než 20 km se domluvíme individuálně. 

Cena za konzultaci je hrazena přímo klientem, nespolupracuji s žádnou pojišťovnou. Nejsem plátce DPH.

Objednávku schůzky je možné uskutečnit telefonicky, emailem nebo pomocí formuláře níže. Objednávku schůzky je možné zrušit a to maximálně den předem. 

Psychoterapie nenahrazuje psychiatrickou péči, lze ji však kombinovat.

SUPERVIZE

Individuální supervize – 500,-/1 hodina

Skupinová supervize (3 a více osob) – dohoda s organizací

Individuální koučování – 500 Kč/1 hodinaSjednejte si schůzku