Rozcházíte se s partnerem a potřebujete se dohodnout ?

15.6.2013 Často se stává, že při rozchodu nebo rozvodu partnerů vznikají dlouhé časové prodlevy, protože se manžele nebo rodiče dětí nemohou dohodnout. Obvykle se stává, že se ani nedohodnou a musí rozhodnout soud.

Často se stává, že při rozchodu nebo rozvodu partnerů vznikají dlouhé časové prodlevy, protože se manžele nebo rodiče dětí nemohou dohodnout. Obvykle se stává, že se ani nedohodnou a musí rozhodnout soud. Takové rozhodnutí pak nemají účinku, protože rodiče tato rozhodnutí neakceptují a porušují.  Důvodem bývá  silné zklamání, nejistota, zloba, které potom brání případné komunikaci mezi partnery. Oni se však dohodnout potřebují. Soud manžele rozvede až v okamžiku, kdy dojde k dohodě mezi nimi o výchově a výživě jejich nezletilých dětí. To bývá problém. Děti bývají velmi citlivým tématem. Rodiče o ně „bojují“. Vznikají komunikační bariéry, nedorozumění a neshody. Soudy pak trvají dlouho, musí zasáhnout příslušný orgán sociálně právní ochrany dětí, znalci z oboru dětské psychologie a situace se tak značně kompiluje.

Možností může být návštěva u mediátora, který je vyškolený v oblasti řešení sporů. Jednou z oblastí je i rozvodová nebo rodinná mediace. Mediátor pracuje s párem tak, aby každý z nich měl možnost vyjádřit své potřeby a stanoviska ke vzniklé situaci před nezávislým odborníkem. Při mediaci vzniká prostor pro naslouchání. Mediátor pomáhá stranám vyjádřit svá přání tak, aby mohlo dojít k efektivní dohodě o jejich  dětech nebo například o majetkovém vypořádání. Mediace je dobrovolná, ale může ji doporučit soud nebo sociální pracovník.

Případná dohoda je výsledkem společné práce hlavně rodičů dětí. Mediátor zajišťuje podmínky, aby k takové dohodě vůbec mohlo dojít. Úspěšnost mediace je minimálně 70%. Je časově i finančně méně náročná než soudní jednání.  Trvá minimálně tři hodiny, avšak sezení zle i rozfázovat. Vše závisí na dohodě klientů a mediátora. Mediace probíhá před možným soudních řízením, v průběhu anebo i po něm. Každý soud uvítá, když se rodiče dohodnou.

Pokud se rodiče spolu naučí znovu domlouvat, je možné předpokládat, že tomu tak zůstane i do budoucna. Je to výhodné hlavně pro jejich děti. Ty velmi citlivě vnímají každou neshodu a zároveň jsou jejich rodiče pro ně významným vzorem, který potom ovlivní jejich budoucí život.

Mgr. Ivana Mikušková, Dialogs.cz