Recenze knihy

25.5.2020 Rozvod v Uherském Hradišti


V tomto textu chci nabídnout kratší recenzi knihy od Edwara Teybera Děti a Rozvod.

Knihu doporučuji rodičům, kteří procházejí rozvodovým procesem nebo obecně rozchodovým procesem a mají spolu děti. Knížka je zaměřena právě na děti a jejich rodiče. V knížce jsou popsány jednotlivé aspekty rozchodového procesu a hlavně citlivé a praktické návody nebo příklady, jak k tomu všemu přistupovat.

Pro děti je rozchod rodičů velká změna, nepředstavitelná a nejde se na ni připravit. Troufnu si říct, že se na ni nemohou připravit ani rodiče samy, protože některé situaci nemůžete ani předpokládat, ani si je představit, že by mohly nastat. A ony nastanou...a o tom je právě tato kniha. Výběrem z kapitol zdůrazním třeba: Obavy dětí v rozvodové fázi, Děti potřebují oba dva rodiče, Výchova dítěte po rozvodu, výchovné metody, rodina s nevlastním rodičem.

Autorem je Američan, nevím, jak efektivně a užitečně probíhá proces rozvodů v Americe, ale u nás vím, že některé spory rodičů mohou rozhodování o životě dětí dost natáhnout a konflikty hluboce prohloubit.

Proto ať už se nacházíte v jakékoliv fázi rozchodu, případně přemýšlíte, co je možné udělat, ošetřit, nahlédněte do této knihy.

Osobně vnímám jakékoliv změny v životě jako výzvu k učení se něčemu novému. Dítě se v mnohém může zdokonalit, osamostatnit se, naučit se o sobě mluvit, bojovat o své místo, komunikovat s autoritou atd. K tomu potřebuje citlivé a pozorné podporovatele, což jste právě vy rodiče, případně blízcí lidé (babičky, dědečci, tety, strýcové atd.). Odvahou k sebereflexi:-)

Zdroj: Edward Teyber: Děti a rozvod. Praha, Návrat domů, 2007.