Psychoterapie - Psychologie - Psychiatrie

15.6.2013 To jsou pojmy, které si člověk vybaví, když hledá pomoc. A co si vybrat? Ze zkušenosti klientů vím, že se tyto termíny často pletou, a proto je krátce vysvětlím.. 

Psychoterapeut je odborník, který absolvoval dlouhodobý psychoterapeutický výcvik určitého zaměření. Většinou jde o 750 hodin. Předpokladem je vysokoškolské vzdělání a určitý předpoklad k výkonu této profese. Zaměřuje se na přímou práci s jednotlivcem a pak podle školy i na páry nebo rodiny. Pomáhá klientovi s jeho problémem, cíleně pracuje se zakázkou klienta a na případném terapeutickém posunu.

Psycholog je absolvent magisterského jednooborového nebo dvouoborového studia psychologie. Má diagnostické pravomoci, to znamená, že může kvalifikovaně vyhodnocovat různé kvanitativní i kvalitativní testy. Může také zpracovat posudek pro různé účely klienta nebo úřadů.

Psychiatr je lékař, který si dodělá atestaci zaměřenou na psychiatrii. Jeho významnou pravomocí je, že může předepisovat léky. Klienti, kteří trpí různými psychickými poruchami, kde je léčba nutná, by měli vyhledat právě jeho.

Tyto profesní role lze kombinovat a i klient může nabízené služby kombinovat podle vlastní potřeby a aktuální situace. 

Mgr. Ivana Mikušková, dialogs.cz, Uherské Hradiště