Metodika pro supervizi

26.6.2020 formální rámec dojednávání

Na stránkách ČIS (Český institut pro supervizi)  jsem našla tuto příručku, či spíše metodiku. 

Dávám ji k dispozici, je to materiál MPSV, tak ať dlouho nehledáte:-)

https://www.supervize.eu/wp-content/uploads/prirucka_supervize.pdf