Mediace v organizacích

31.8.2020 ...trošku v jiném kontextu, než se běžně pohybuji...

Mediace v kontextu firmy a organizace


Firemní mediace v Uherském Hradišti


Nebojte se využít mediaci ve Vaší firmě nebo organizaci!


Obvyklým využitím mediace jsou rodinné vztahy(alespoň v mém případě). Text se zaměřuje na využití mediace v organizacích a firmách. Tam také existují velmi osobní vztahy a vazby (někdy i rodinné). A konflikty se nevyhýbají žádným organizačním systémům. Ba co víc, mohou být velmi užitečné, protože mohou znamenat nové výrazné možnosti směřování nebo rozhodování v organizaci. Mají svou cenu. Bohužel někdy i cenu osobních ztát nebo ztráty cenného zaměstnance nebo klíčového spolupracovníka firmy.

Konflikty také ubírají energii, motivaci, sílu. Narušují firemní komunikaci ve smyslu nekomunikace a případně metakomunikace (to znamená v tomto pojetí textu důležité rozhovory vedeme v zákulisí).


Jak jsem v úvodu napsala, konflikt může mít svůj smysl. Smysl v posunu vpřed, pojmenováním témat, které se skrytě objevují a potřebují naléhavě řešit a také v očistě vztahů. Zejména se to může projevit v působení firmy navenek. Jak přistupujeme ke konfliktům mezi zaměstnanci nebo spolupracovníky, se potom může projevit v chování ke zákazníkům nebo dodavatelům apod.


Nabídka kultivovaného přístupu k řešení takovýchto situací může být mediace. (s koučovacími prvky. Vždy se můžeme něco učit a osobě se něco dozvědět. )

Mediátor si diskrétně domlouvá předem zakázku s pověřenou osobou, domlouvá mlčenlivost, možné předávání informací apod. Mediace je většinou efektivní, rychlá a osobní, prostě citlivá k situaci mezi lidmi. A ty jsou ve svém slova smyslu jedinečné, stejně jako lidé, kteří je spoluvytvářejí.