Mediace – kultivovaný způsob řešení konfliktů

23.5.2013 Každý z nás jsme jednou zažili situaci, kdy se s někým nepohodneme.
Každý z nás jsme jednou zažili situaci, kdy se s někým nepohodneme. Někdy se tím situace krátkodobě vyřeší, vzduch se, jak se říká, pročistí. Mnohdy to však tím nekončí. Zůstanou nám nepříjemné pocity napětí, úzkosti a nejistoty. Nerozumíme tomu, co si druhý myslí a zůstává otázka, jak spolu budeme vycházet dál. 
Nejpalčivěji celou situaci vnímáme, když jsme neustále v takovém nepříjemném tlaku. Konflikt obecně prochází jasně danými fázemi, kde může nakonec vyústit až v naprostou rezignaci nebo apatii aktérů. Potom volíme raději útěk. V takových situacích se buď rozvádíme, odcházíme ze zaměstnání nebo se začínáme soudit. 
V každé fázi konfliktů můžeme využít metodu mediace. Jde o proces, kde se všechny strany konfliktu sejdou na neutrální půdě za přítomnosti nestranného a nezávislého odborníka na komunikaci, mediátora. Mediace má jasně definovanou strukturu, avšak výsledek je úplně závislý na rozhodnutí všech stran konfliktu. V praxi to znamená, že mediátor pomáhá stranám pojmenovat jejich stanoviska, zájmy, potřeby a přání a provází strany k jejich vzájemné dohodě. Ta musí být vyvážená a musí být v souladu s přesvědčením všech zúčastněných. Nakonec tak není potřeba řešit citlivé situace u soudu, stačí jen poskytnou takovou dohodu rozhodujícím orgánům. Příkladem je dohoda rodičů o výchově a péči jejich dětí, když se rozvádí. Bez takové dohody nemůže být manželství rozvedeno. Anebo rozhodne soud a toto rozhodnutí nemusí být v souladu se zájmy obou stran. 
Proto může být mediace možností, jak i takto citlivé téma může být vyřešeno diskrétně. V rozvodové mediaci je pro mediátora platná výjimka nestrannosti, v takovém případě má dbát zájmy a bezpečí nezletilého dítěte. Jinak v sousedských, pracovních a partnerských sporech, je striktně nestranný.
Pokud Vás téma zaujalo, navštivte stránky www.dialogs.cz

Mgr. Ivana Mikušková
Akreditovaný psychoterapeut a mediátor