Co je to dialogs.cz

23.5.2013 Představuji Vám nové pracoviště, které vzniklo v dubnu roku 2013. Provozuji soukromou praxi v oblasti systemické psychoterapie a mediace.
Jde o ojedinělou nabídku takové sociální služby pro obyvatele Uherského Hradiště, Starého Města, Uherského Brodu, Kunovic a okolních přilehlých vesnic. Kancelář leží přímo v centru Uherského Hradiště na klidně položeném místě.

Mediace

Mediace je způsob řešení konfliktů mezi lidmi. Využívá se v občansko právních kauzách, ale také trestněprávních. Zaměřuji se především na tu první oblast a hlavně na rodinné, sousedské a zaměstnanecké spory. V mediačním procesu jde o podporu takové komunikace mezi zúčastněnými stranami, aby byli schopni dojít k přijatelnému společnému řešení jejich případu. 

Systemická psychoterapie

Systemická psychoterapie vychází z rodinné terapie. Pracuji s celou rodinou, pokud je to možné, ale je možné pracovat s páry i jednotlivcem. Změna chování, jednání a prožívání jednotlivce může ovlivnit fungování celého rodinného systému. 
Najdete tady prostor pro vyjádření svého postoje, svých potřeb a očekávání. Budeme hledat řešení ke zkvalitnění vztahů s Vašimi blízkými v rodině nebo zaměstnání..